Infidel

Infidel

Nevěřící

Nevěřím v boha, v osud či v posmrtný život. Jsem ateista, bězvěrec, infidel. Má mysl je nicméně otevřená a rád se nechám přesvědčit, pokud mi někdo poskytne dobrý důvod. V zásadě bych věřil rád, život by se mi žil o to lépe, ale nechci v něco věřit jenom proto, že to přináší dobrý pocit.

Proč nevěřím

  1. neexistuje jediný přesvědčivý důkaz boží existence
  2. náboženské texty selhávají jako důkaz
  3. modlitby nefungují
  4. introspekce je zrádná
  5. koncept náboženství je paradoxní a navíc není možné vybrat to správné
  6. božstva mají rozporuplný charakter
  7. víra není cestou k pravdě, nýbrž sebeklam
  8. mnoho věcí kolem náboženství mi nedává smysl

Přesvědčte mě

Můžete se mě pokusit obrátit na správnou víru. Ne, neříkám to s podtextem "stejně mě nikdo nepřesvědčí", naopak. Všem názorům, komentářům a pokusům o prokázání boží existence budu věnovat svou plnou pozornost a budu o nich přemýšlet.

Kontakt

Chcete-li mne kontaktovat z jiných důvodů, použijte tento formulář. Za podporu, kladné ohlasy i konstruktivní kritiku děkuji.

Ateismus

Ateismus je absence víry v boha. Existence boha je tvrzení, které je třeba prokázat. A vzhledem ke své mimořádné povaze vyžaduje také mimořádně silné důkazy. Ti, kteří učiní závěr, že toto tvrzení nebylo prokázáno, se nazývají ateisté.

Agnosticismus

Agnostik je naproti tomu člověk, který říká, že boží existenci nelze vyvrátit ani potvrdit.

Anti-teismus

Anti-teismus je pravý opak teismu. Zatímco teista věří v existenci boha nebo božstev, anti-teista je přesvědčen, že žádný bůh neexistuje.

Shrnutí

© 2013 infidel.cz | Podmínky | Kontakt